In de zorg

Deze tekst is bedoeld voor mensen die werken in de gezondheidszorg, thuiszorg en voor schoonmakers. U vindt hier informatie over risico’s op de werkplek die de longen kunnen beschadigen en advies over hoe u zich hiertegen kunt beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Hieronder vindt u een overzicht van stoffen waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen en die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van uw luchtwegen.

 • Reinigingsmiddelen

  Met name als reinigingsmiddelen worden gebruikt door verneveling, kunnen stoffen worden ingeademd. Let onder andere op middelen waar de volgende stoffen in zitten:

  • Benzalkoniumchloride (quaternaire ammoniumverbinding) – komt voor in ontsmettingsmiddelen en reinigingsmiddelen voor vloeren en harde oppervlakken
  • Op chloor gebaseerde middelen (natriumhypochloriet) – het hoofdbestanddeel in bleekmiddel
  • Chloorhexidine - een ontsmettingsmiddel gebruikt om de huid te reinigen voor een operatie en medische instrumenten te reinigen
  • Chlooramines - een chemische verbinding (mengsel) dat ontstaat als bepaalde reinigingsmiddelen in contact komen met urine en zweet
  • Sommige geurstoffen in reinigingsmiddelen zoals limoneen die producten de geur van citrus geven
  • Isothiazolinonen – gebruikt in sommige vloeibare afwasmiddelen en vloeibaar wasmiddel voor kleding
 • Chirurgische rook

  Bij elektrochirurgie of het gebruik van lasers komen door verbranding van weefsel irriterende en giftige gassen, deeltjes en dampen vrij. Inademing kan voor prikkeling van het longweefsel zorgen.

 • Vernevelen medicijnen

  Patiënten met longinfecties kunnen behandeld worden met medicijnen die verneveld worden, voordat ze via de inademingslucht worden toegediend. Deze stoffen komen in de lucht van de behandelruimte terecht als de uitademingslucht van deze patiënten niet of onvoldoende wordt gefilterd of afgezogen. Inademing van antibiotica kan schadelijk zijn.

 • Narcosegassen

  In gasvorm kunnen stoffen in narcose de longen irriteren.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat. Het gaat om een korte beoordeling van de risico’s voordat u aan het werk gaat. De uitvoering van de analyse hoeft niet langer dan een minuut te duren. Het gaat erom dat u voordat u aan een taak begint, kort nadenkt over de risico's en zorgt dat de juiste maatregelen zijn genomen om veilig te kunnen werken.

 • Vervang gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke stoffen

  Vaak wordt met bepaalde stoffen gewerkt, omdat dat in het verleden ook gebeurde. Stelt u zichzelf de vraag of ook andere, minder gevaarlijke stoffen mogelijk zijn. Daarmee voorkomt u risico’s bij de bron. Ga met uw leidinggevende in gesprek over minder schadelijke alternatieven.

 • Bij het reinigen

  • Gebruik doekjes in plaats van spray, zodat u minder chemicaliën verspreidt in de lucht die u inademt.
  • Controleer de ingrediënten in reinigingsmiddelen en vermijd producten die een risico vormen.
  • Volg de instructies op het etiket over het veilig gebruik van chemicaliën.
  • Wees voorzichtig bij het verwijderen van apparatuur uit afwas- en ontsmettingsmachines, omdat er bij het openen stoom vrijkomt die irriterende bestanddelen kan bevatten.
 • Afzuiging en ventilatie

  Chirurgische rook en vernevelde medicijnen en antibiotica dienen aan de bron te worden afgezogen om te voorkomen dat deze in de ruimte verspreid.
  Ventileer (laat schone lucht toe in de ruimte, bijvoorbeeld door openen van deuren en ramen) tijdens en na het gebruik van reinigingsmiddelen.

 • Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

  In de Arbowet is vastgelegd dat u regelmatig gebruik moet kunnen maken van een PAGO. Dit is een medisch onderzoek gericht op werkgerelateerde risico’s. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Ook kunt u op elk moment een gratis arbospreekuur aanvragen met uw bedrijfsarts. Heeft u twijfels of vragen? Wij raden u aan een dokter (een bedrijfsarts of anders een huisarts) te raadplegen en te vertellen over uw klachten.

 • Andere stoffen

  Bij chemische stoffen hoort een Veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeleverd te worden. Daarop staat welke maatregelen u moet nemen als u met de stof werkt.


Meer informatie