In de kapsalon en schoonheidssalon

Deze tekst is bedoeld voor mensen die in werken in schoonheidssalons en kapsalons, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, manicures en schoonmakers. U vindt hier informatie over risico’s op de werkplek die de longen kunnen beschadigen en advies over hoe u zich hiertegen kunt beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Hieronder vindt u een overzicht van stoffen waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen en die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van uw luchtwegen.

 • Haarproducten

  Haarspray en fixeermiddelen bevatten vaak vluchtige, organische chemicaliën (bijvoorbeeld tolueen, ethanol, isopropanol, ether, diaminotolueen, fenyleendiamine). Inademing van de lak en de oplosmiddelen is schadelijk voor de longen. Ook blondeerpoeder, kleurstoffen en permanentvloeistoffen bevatten stoffen die de luchtwegen kunnen irriteren en beschadigen. Aan veel producten zijn geurstoffen toegevoegd. Hier kan een overgevoeligheid voor worden ontwikkeld.

 • Nagelproducten

  Vloeistoffen en poeders die worden gebruikt bij het maken van kunstnagels en ook vijlstof dat bij dit soort werk vrijkomt, kunnen schadelijk zijn voor de longen.

 • Reinigingsmiddelen

  Met name als reinigingsmiddelen worden gebruikt door verneveling, kunnen stoffen worden ingeademd. Let onder andere op middelen waar de volgende stoffen in zitten:

  • Benzalkoniumchloride (quaternaire ammoniumverbinding) – komt voor in ontsmettingsmiddelen en reinigingsmiddelen voor vloeren en harde oppervlakken
  • Op chloor gebaseerde middelen (natriumhypochloriet) – het hoofdbestanddeel in bleekmiddel
  • Sommige geurstoffen in reinigingsmiddelen, zoals limoneen, die producten de geur van citrus geven
  • Isothiazolinonen – gebruikt in sommige vloeibare afwasmiddelen en vloeibaar wasmiddel voor kleding

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat. Het gaat om een korte beoordeling van de risico’s voordat u aan het werk gaat. Het gaat erom dat u voordat u aan een taak begint, kort nadenkt over de risico’s en zorgt dat de juiste maatregelen zijn genomen om veilig te kunnen werken.

 • Vervang gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke stoffen

  Vaak wordt met bepaalde stoffen gewerkt, omdat dat in het verleden ook gebeurde. Stelt u zichzelf de vraag of ook andere, minder gevaarlijke stoffen mogelijk zijn. Daarmee voorkomt u risico’s bij de bron. Ga met uw leidinggevende in gesprek over minder schadelijke alternatieven.

 • Stuifarme producten

  Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van stuifarme of stuifvrije producten of pompverstuivers.

 • Ventilatie

  Zorg ervoor dat uw werkomgeving goed is geventileerd, zodat schonere lucht in de ruimte kan komen.

 • Bij het reinigen

  • Controleer de ingrediënten in reinigingsmiddelen en voorkom het gebruik van producten die een risico vormen.
  • Gebruik doekjes in plaats van spray, zodat u minder chemicaliën verspreidt in de lucht die u inademt.
  • Volg instructies op het label voor veilig gebruik van chemicaliën.
 • Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

  In de Arbowet is vastgelegd dat u regelmatig gebruik moet kunnen maken van een PAGO. Dit is een medisch onderzoek gericht op werkgerelateerde risico’s. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Ook kunt u op elk moment een gratis arbospreekuur aanvragen met uw bedrijfsarts. Heeft u twijfels of vragen? Raadpleeg dan uw bedrijfsarts of anders uw huisarts en vertel hem of haar over uw klachten.

 • Andere stoffen

  Bij chemische stoffen hoort een Veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeleverd te worden. Daarop staat welke maatregelen u moet nemen als u met de stof werkt.


Meer informatie