In het zwembad en in sportcentra

Deze tekst is bedoeld voor mensen die werken in sportcentra, zoals badmeesters, sportschoolpersoneel en schoonmakers. U vindt hier informatie over risico’s op de werkplek die de longen kunnen beschadigen en advies over hoe u zich hiertegen kunt beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Hieronder vindt u een overzicht van stoffen waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen en die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van uw luchtwegen.

 • Reinigingsmiddelen

  Waaronder:

  • Op chloor gebaseerde middelen (natriumhypochloriet) – het hoofdbestanddeel in bleekmiddel
  • Sommige geurstoffen in reinigingsmiddelen zoals limoen die producten de geur van citrus geven
 • Legionella

  Het inademen van met legionella besmette nevel kan longontsteking veroorzaken.

 • Chloor

  Gebruikt om het water in zwembaden te reinigen. Het reageert met urine en zweet in het water, waarbij bestanddelen vrijkomen die chlooramines worden genoemd.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat. Het gaat om een korte beoordeling van de risico’s voordat u aan het werk gaat. Het gaat erom dat u voordat u aan een taak begint, kort nadenkt over de risico’s en zorgt dat de juiste maatregelen zijn genomen om veilig te kunnen werken.

 • Bij het reinigen

  Controleer de ingrediënten in reinigingsmiddelen en voorkom het gebruik van producten die een risico vormen. Gebruik indien mogelijk een minder schadelijk alternatief.

  • Gebruik doekjes in plaats van spray, zodat er minder chemicaliën worden verspreid in de lucht die u inademt.
  • Volg instructies op het label voor veilig gebruik van chemicaliën. Houd u aan de doseringen.
  • Voorkom aerosolen bij het gebruik van schoonmaakmiddelen (spuitbussen).
 • Ventilatie

  Ventileer (laat schone lucht toe in de ruimte) tijdens en na het gebruik van reinigingsmiddelen.

 • Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

  In de Arbowet is vastgelegd dat u regelmatig gebruik moet kunnen maken van een PAGO. Dit is een medisch onderzoek gericht op werkgerelateerde risico’s. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Ook kunt u op elk moment een gratis arbospreekuur aanvragen met uw bedrijfsarts. Heeft u twijfels of vragen? Raadpleeg dan uw bedrijfsarts en vertel hem of haar over uw klachten.

 • Andere stoffen

  Bij chemische stoffen hoort een Veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeleverd te worden. Daarop staat welke maatregelen u moet nemen als u met de stof werkt.


Meer informatie