Hulpdiensten

Deze tekst is bedoeld voor brandweerlieden en andere hulpverleners, waaronder politieagenten en ambulancemedewerkers, die tijdens hun werk kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. U vindt hier informatie over gevaarlijke stoffen op ‘de werkplek’ die de longen kunnen beschadigen en advies over hoe u zich hiertegen kunt beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Hieronder vindt u een overzicht van stoffen waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen en die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van uw luchtwegen.

 • Rook

  Alle rook afkomstig van branden (en chemische reacties) is per definitie schadelijk. Doordat de samenstelling vooraf niet altijd bekend is, moet rekening worden gehouden dat rook een scala aan gevaarlijke stoffen bevat. Stoffen in gasvorm of in hele fijne deeltjes (fijnstof) kunnen voor gezondheidsschade aan de longen kunnen zorgen. Voorbeelden van gasvormige stoffen zijn koolmonoxide, stikstofoxides, maar er kan ook blauwzuurgas en ammoniak in rook zitten.

 • Giftige materialen

  Naast de gevaarlijke gassen in de lucht, kunt u ook worden blootgesteld aan bijvoorbeeld roetdeeltjes of (fijn)stof. Hierin zitten schadelijke stoffen die bijvoorbeeld op uw kleding of in het voertuig terecht kunnen komen. Ook bij incidenten met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld bij verkeersongevallen, kunt u worden blootgesteld aan giftige dampen en materialen.

 • Fijnstof

  Rook kan vaste stoffen bevatten die vrijkomen in de vorm van fijnstof. Dit kan als gevolg van brand zijn, maar ook door het instorten van gebouwen. Hier kan ook asbest in zitten.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat. Het gaat erom dat u voordat u aan een taak begint, kort nadenkt over de risico’s en zorgt dat de juiste maatregelen zijn genomen om veilig te kunnen werken. U kunt advies vragen bij de adviseur gevaarlijke stoffen of de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen.

 • Schoonmaken

  Door zo snel mogelijk de vuile spullen schoon te maken, wordt verdere blootstelling voorkomen. Zorg dat vuil zich niet verder kan verspreiden. Verwijder het vuil ter plaatse en zorg dat het niet in auto’s en kazernes komt.

 • Adembescherming en windrichting

  Brandweerlieden gebruiken onafhankelijke adembescherming. Ook andere hulpverleners kunnen adembescherming gebruiken. Zorg dat u zo staat dat de stoffen niet naar u worden toegeblazen door de wind.

 • Werk voorzichtig

  Volg de beschermingsmaatregelen strikt op. Draag op locatie altijd een masker, zelfs als het vuur is geblust.

 • Preventief medisch onderzoek / PAGO

  Via uw werkgever kunt u een preventief medisch onderzoek of PAGO ondergaan. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Ook kunt u op elk moment een gratis arbospreekuur aanvragen met uw bedrijfsarts. Heeft u twijfels of vragen? Raadpleeg dan uw bedrijfsarts en vertel hem of haar over uw klachten.

 • Andere stoffen

  Bij chemische stoffen hoort een Veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeleverd te worden. Daarop staat welke maatregelen u moet nemen als u met de stof werkt.


Meer informatie