In de bakkerij

Deze tekst is bedoeld voor mensen die in bakkerijen, de grondstoffen- en maalindustrie, keukens en voedselbereidingsplaatsen werken. U vindt hier informatie over risico’s op de werkplek die de longen kunnen beschadigen en advies over hoe u zich hiertegen kunt beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Hieronder vindt u een overzicht van stoffen waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen en die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van uw luchtwegen.

 • Meelstof

  Werken met meelstof kan allergische reacties en astma veroorzaken. Uit onderzoek is bekend dat 25% van de bakkers risico loopt om een grondstofallergie te ontwikkelen. Door de hoge blootstelling kan het dan een probleem zijn om het werk te blijven doen. Het komt regelmatig voor dat bakkers om deze reden het vak noodgedwongen moeten verlaten.

 • Enzymen

  Ook enzymen in verbeteraars en andere ingrediënten zoals eieren, soja, specerijen en smaakstoffen kunnen tot allergieën leiden.

 • Andere stoffen

  Behalve allergene stoffen zijn er nog andere stoffen die longaandoeningen kunnen veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn schoonmaakmiddelen of andere ingrediënten.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat. U kunt hiervoor gebruik maken van het stofbeheersingsplan voor de bakkerij: een lijst met aandachtspunten en maatregelen om blootstelling te minimaliseren.

 • Schone werkplek

  Zorg voor een schone werkplek. Ruim gemorst meelstof direct op, zodat het niet op kan waaien of door de ruimte heen wordt verspreid. Gebruik niet meer meel dan noodzakelijk.

 • Werk voorzichtig

  Voorkom stofwolken:

  • Werk voorzichtig bij het scheppen van grondstoffen
  • Werk voorzichtig bij het legen van zakgoed
  • Vervang poedervormige broodverbeteraars door pasta’s of vloeibare vormen
  • Werk voorzichtig bij het vullen van de kuip
  • Zorg dat de siloslurf tot onder in de kuip reikt en sla de slurf niet uit
  • Sluit de mengkuip tijdens het mengen af (indien mogelijk: zorg voor afzuiging van de mengkuip)
  • Gebruik een alternatief voor strooibloem of gebruik stuifarme strooibloem
  • Gebruik een industriële stofzuiger (geen perslucht) en een natte dweil om schoon te maken
 • Draag het goede masker en draag het goed

  Gebruik een mondkapje bij kortdurende activiteiten met hoge blootstelling, zoals het schoonmaken van silo’s en het vervangen en schoonmaken van filters. Het masker moet kleine stofdeeltjes kunnen tegenhouden (minimaal een FFP2-filter). Heel belangrijk: zorg dat het masker goed wordt gedragen.

 • Preventief medisch onderzoek

  Om onherstelbare gezondheidsklachten te voorkomen is het belangrijk om een beginnende allergie zo snel mogelijk op de sporen. Via uw werkgever kunt u een preventief medisch onderzoek (PMO) ondergaan. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s.

  Voor de bakkerijsector is er een doorlopend preventief allergieonderzoek. Iedere medewerker die wordt blootgesteld aan meelstof ontvangt hiervoor iedere 4 jaar een vragenlijst. Dit onderzoek is gratis en er wordt dan ook geadviseerd om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

  Wij raden u aan een dokter (de bedrijfsarts of eventueel de huisarts) te raadplegen indien u klachten heeft.

 • Andere stoffen

  Bij chemische stoffen hoort een Veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeleverd te worden. Daarop staat welke maatregelen u moet nemen als u met de stof werkt.


Meer informatie