In de fabriek

Deze tekst is bedoeld voor mensen die werken in fabrieken, met inbegrip van zij die textiel, elektronica, metalen, bakstenen, keramiek en kunststof produceren. Ze bevat informatie over zaken op de werkplek die de longen kunnen beschadigen, en advies over hoe deze te beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Dit zijn enkele van de gevaren waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen.

 • Isocyanaten

  Worden aangetroffen in producten zoals verf, coatings, schuimen, lijmen en vloerbedekking.

 • Metaaldampen

  Een mengsel van gassen, zoals, stikstofoxide (NOx), kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), beschermgas (bijv. argon, helium), ozon (O 3) en zeer fijne deeltjes.

 • Kwartsstof

  Ontstaat als er wordt gewerkt met materialen die silica bevatten (zoals beton, mortel en zandsteen).

 • Kleurstoffen

  Bepaalde ingrediënten in kleurstoffen.

 • Metaalbewerkingsvloeistoffen

  Onverdunde olie of op water gebaseerde vloeistoffen die gebruikt worden als smeer- en koelvloeistof bij metaalbewerking. Ze worden soms zeepsop, koelmiddelen, slurry of zeep genoemd.

 • Asbest

  Een groep van minuscule mineralen die in het verleden veel werden gebruikt in de bouw. Als materiaal dat asbest bevat wordt verwijderd of beschadigd, kan er stof dat vezels of asbest bevat in de lucht komen en kan worden ingeademd.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat.

 • Draag het goede masker

  Een masker kan verhinderen dat u een werkgerelateerde longaandoening oploopt door het inademen van gevaarlijke stoffen.

  Er zijn verschillende maskers in een reeks van maten en uitvoeringen beschikbaar, dus als u problemen heeft met het door uw werkgever ter beschikking gestelde masker moet u de mogelijkheden bespreken om een ander type masker te gebruiken.

 • Bij het reinigen

  Controleer de ingrediënten in reinigingsmiddelen en voorkom het gebruik van producten die een risico vormen.

  Gebruik doekjes en geen spray, zodat u minder chemicaliën verspreidt in de lucht die u inademt.

  Volg instructies op het label voor veilig gebruik van chemicaliën.

 • Preventief medisch onderzoek

  Via uw werkgever kunt u een preventief medisch onderzoek (PMO) ondergaan. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Wij raden u aan een dokter (zoals uw huisarts of bedrijfsarts) te raadplegen en te vertellen over uw klachten.


Meer informatie