In de garage

Deze tekst is bedoeld voor monteurs, lassers en autospuiters. U vindt hier informatie over risico’s op de werkplek die de longen kunnen beschadigen en advies over hoe u zich hiertegen kunt beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Hieronder vindt u een overzicht van stoffen waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen en die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van uw luchtwegen.

 • Isocyanaten

  Worden aangetroffen in producten zoals verf, coatings, schuimen, lijmen en vloerbedekking. Verf spuiten, bijvoorbeeld bij het spuiten van een auto, verspreidt hoge concentraties verf in de lucht.

 • Stof

  Van schuren en slijpen.

 • Oplosmiddelen

  Ontvetters en verfcoatings.

 • Lasdampen

  Een mengsel van gassen, zoals stikstofoxide (NOx), kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), beschermgas (bijvoorbeeld argon en helium), ozon (O 3) en zeer fijne deeltjes die uw longen kunnen beschadigen als ze worden ingeademd.

 • Dieselrook

  Dieselrook (officieel dieselmotoremissie) ontstaat bij een motor die op diesel draait. Een dieselmotor kan in groot handgereedschap zitten en in klein materieel.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat. Dit kan bijvoorbeeld door een last minute risico-analyse (LMRA). Het gaat om een korte beoordeling van de risico’s voordat u aan het werk gaat. De uitvoering van de analyse hoeft niet langer dan een minuut te duren. Het gaat erom dat u voordat u aan een taak begint, kort nadenkt over de risico’s en zorgt dat de juiste maatregelen zijn genomen om veilig te kunnen werken.

 • Vervang gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke stoffen

  Vaak wordt met bepaalde stoffen gewerkt, omdat dat in het verleden ook gebeurde. Stelt u zichzelf de vraag of ook andere, minder gevaarlijke stoffen mogelijk zijn. Daarmee voorkomt u risico’s bij de bron. Ga met uw leidinggevende in gesprek over minder schadelijke alternatieven.

 • Verf spuiten

  • Spuit altijd in een spuitcabine.
  • Bedenk dat spuiten mogelijk een onzichtbare nevel creëert en dat de lucht in cabines tijd nodig heeft om te verversen.
  • Verwijder uw masker niet direct na het spuiten en pas buiten de spuitcabine.
  • Gebruik ademhalingsapparatuur met luchttoevoer.
  • Onderhoud de ademhalingsapparatuur en spuitcabine regelmatig.
  • Voorkom contact met de huid.
  • Wees voorzichtig bij het schoonmaken en voorbereiden van de te verven oppervlakken.
 • Werken met draaiende dieselmotor

  • Laat een dieselmotor in de werkplaats zo min mogelijk draaien.
  • Als de motor moet draaien: gebruik altijd een afvoerslang op de uitlaat, ook als de motor maar kort moet draaien. Dat voorkomt dat uitlaatgassen in de werkplaats terecht komen.
  • Zorg ervoor dat de afvoerslang goed aansluit en goed werkt (niet lek is en voldoende afzuigt).
  • Reinig de werkplaats met een stofzuiger of nat (dweil of schrobmachine) en niet met een bezem. Dat voorkomt het opdwarrelen van stof.
  • Gebruik geen perslucht om onderdelen schoon te blazen. Dat voorkomt dat u zelf in een stofwolk staat.
 • Lasrook

  • Maak (indien mogelijk) gebruik van een schoner lasproces, waarbij minder schadelijke stoffen vrijkomen.
  • Maak onderdelen die u moet lassen vooraf schoon (bijv. verflagen, olie en smeer). Ook dat voorkomt dat er schadelijke stoffen in de lasrook terecht komen.
  • Zorg voor puntafzuiging op het lasoppervlak.
  • Las (indien mogelijk) in een aparte lasruimte/lascabine.
  • Maak gebruik van adembescherming zoals een verse lucht laskap.
 • Gebruik van een slijpschijf

  Draag ademhalingsbescherming bij gebruik van een slijpschijf en bij onderhoud, reinigen en leegmaken van de stofzuiger.

 • Preventief medisch onderzoek

  Via uw werkgever kunt u een preventief medisch onderzoek (PMO) ondergaan. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Wij raden u aan een dokter (uw bedrijfsarts of anders uw huisarts) te raadplegen en te vertellen over uw klachten.

 • Andere stoffen

  Bij chemische stoffen hoort een Veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeleverd te worden. Daarop staat welke maatregelen u moet nemen als u met de stof werkt.


Meer informatie