In de garage

Deze tekst is bedoeld voor monteurs, lassers en autospuiters. Ze bevat informatie over zaken op de werkplek die de longen kunnen beschadigen, en advies over hoe deze te beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Dit zijn enkele van de gevaren waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen.

 • Isocyanaten

  Worden aangetroffen in producten zoals verf, coatings, schuimen, lijmen en vloerbedekking. Verf spuiten, bijv. bij het spuiten van een auto, verspreidt hoge concentraties verf in de lucht.

 • Stof

  Van schuren en slijpen.

 • Lasdampen

  Een mengsel van gassen, zoals stikstofoxide (NOx), kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), beschermgas (bijv. argon, helium), ozon (O 3) en zeer fijne deeltjes die uw longen kunnen beschadigen als ze worden ingeademd.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat.

 • Verf spuiten

  Bij het verf spuiten:

  • Spuit altijd in een beschermcabine
  • Bedenk dat spuiten een onzichtbare nevel creëert en dat de lucht in cabines tijd nodig heeft om te klaren
  • Verwijder uw masker niet direct na het spuiten
  • Gebruik ademhalingsapparatuur met luchttoevoer
  • Onderhoud de ademhalingsapparatuur en spuitcabine regelmatig
  • Voorkom contact met de huid
  • Wees voorzichtig bij het schoonmaken en voorbereiden van de te verven oppervlakken
 • Gebruik van een slijpschijf

  Draag ademhalingsbescherming (RPE - Respiratory Protective Equipment) bij gebruik van een slijpschijf en bij onderhoud, reinigen en leegmaken van de stofzuiger.

 • Preventief medisch onderzoek

  Via uw werkgever kunt u een preventief medisch onderzoek (PMO) ondergaan. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Wij raden u aan een dokter (zoals uw huisarts of bedrijfsarts) te raadplegen en te vertellen over uw klachten.


Meer informatie