In de werkplaats

Deze tekst is bedoeld voor mensen die werken in een werkplaats. U vindt hier informatie over risico’s op de werkplek die de longen kunnen beschadigen en advies over hoe u zich hiertegen kunt beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Hieronder vindt u een overzicht van stoffen waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen en die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van uw luchtwegen.

 • Kwartsstof

  Ontstaat als er wordt gewerkt met materialen die silica bevatten, zoals beton, mortel, natuursteen, klei en zand.

 • Dieselrook

  Dieselrook (officieel dieselmotoremissie) ontstaat bij een motor die op diesel draait. Een dieselmotor kan in groot handgereedschap zitten en in klein materieel.

 • Isocyanaten

  Worden aangetroffen in producten zoals verf, coatings, schuimen, lijmen en vloerbedekking.

 • Metaaldampen

  Een mengsel van gassen, zoals stikstofoxide (NOx), kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), beschermgas (onder andere argon, helium), ozon (O3) en zeer fijne deeltjes.

 • Metaalbewerkingsvloeistoffen

  Onverdunde olie of op water gebaseerde vloeistoffen die gebruikt worden als smeer- en koelvloeistof bij metaalbewerking. Ze worden soms zeepsop, koelmiddelen, slurry of zeep genoemd.

 • Houtstof

  Ontstaat bij het bewerken van zachthout, hardhout en op hout gebaseerde producten zoals MDF en multiplex.

 • Kleurstoffen

  Bepaalde ingrediënten in kleurstoffen.

 • Oplosmiddelen

  Vluchtige organische oplosmiddelen worden gebruikt voor het verwerken van verven en kunststoffen. Inademing kan schade veroorzaken aan longen.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat. Het gaat om een korte beoordeling van de risico’s voordat u aan het werk gaat. De uitvoering van de analyse hoeft niet langer dan een minuut te duren. Het gaat erom dat u voordat u aan een taak begint, kort nadenkt over de risico's en zorgt dat de juiste maatregelen zijn genomen om veilig te kunnen werken.

 • Vervang gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke stoffen

  Vaak wordt met bepaalde stoffen gewerkt, omdat dat in het verleden ook gebeurde. Stelt u zichzelf de vraag of ook andere, minder gevaarlijke stoffen mogelijk zijn. Daarmee voorkomt u risico’s bij de bron. Ga met uw leidinggevende in gesprek over minder schadelijke alternatieven.

 • Werk voorzichtig

  Probeer zo veel mogelijk te voorkomen dat er stof ontstaat bij het werk:

  • Gebruik indien mogelijk afzuigapparatuur op uw gereedschap.
  • Als er gereedschap bestaat dat minder stof maakt, gebruik dat dan.
  • Als er elektrisch materieel beschikbaar is in plaats van materieel met een dieselmotor, gebruik dat dan.
  • Gebruik water ter bevochtiging om zo stofwolken te verminderen.
 • Houd het schoon

  • Gebruik een industriële stofzuiger om de vloeren, muren en oppervlakken van stof te ontdoen. Gebruik geen bezem en geen perslucht, want hiermee wordt stof juist opnieuw de lucht ingeblazen.
  • Voorkom dat er stof op uw eigen kleding of in uw haar komt - draag een overall en hoofdbedekking.
  • Voorkom verspreiding. Kleed u in ieder geval om op het werk. Als u uw eigen kleding draagt, was deze regelmatig en laat deze op het werk - draag deze niet thuis.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een masker kan voorkomen dat u een werkgerelateerde longaandoening oploopt door het inademen van gevaarlijke stoffen. Daarbij is het van belang dat het masker goed past en de juiste filters heeft voor de stof waar u mee werkt.

  Er zijn verschillende maskers in verschillende maten en uitvoeringen beschikbaar. Als u problemen heeft met het door uw werkgever ter beschikking gestelde masker, bespreek dan de mogelijkheden om een ander type masker te gebruiken. Moet u een masker dragen omdat er bijvoorbeeld geen stofafzuiging beschikbaar is? Ga dan in overleg met uw werkgever of preventiemedewerker. Uw werkgever moet eerst andere maatregelen treffen voordat hij u met een masker mag laten werken.

 • Bij het reinigen

  • Controleer de ingrediënten in reinigingsmiddelen en voorkom het gebruik van producten die een risico vormen.
  • Gebruik doekjes en geen spray, zodat u minder chemicaliën verspreidt in de lucht die u inademt.
  • Volg instructies op het label voor veilig gebruik van chemicaliën.
 • Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

  In de Arbowet is vastgelegd dat u regelmatig gebruik moet kunnen maken van een PAGO. Dit is een medisch onderzoek gericht op werkgerelateerde risico’s. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Ook kunt u op elk moment een gratis arbospreekuur aanvragen met uw bedrijfsarts. Heeft u twijfels of vragen? Raadpleeg dan uw bedrijfsarts en vertel hem of haar over uw klachten.

 • Andere stoffen

  Bij chemische stoffen hoort een Veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeleverd te worden. Daarop staat welke maatregelen u moet nemen als u met de stof werkt.


Meer informatie