In het houtbewerkingsbedrijf

Deze tekst is bedoeld voor houtbewerkers, timmerlieden en meubelmakers. U vindt hier informatie over risico’s op de werkplek die de longen kunnen beschadigen en advies over hoe u zich hiertegen kunt beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Hieronder vindt u een overzicht van stoffen waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen en die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van uw luchtwegen.

 • Stof van hout

  Ontstaat bij het bewerken van zacht hout, hardhout en op hout gebaseerde producten zoals MDF en multiplex. Voor stof van zowel hardhout als zachthout geldt een grenswaarde van 2mg/m3. Een eenvoudige stelregel: ziet u voetstappen op de vloer? Dan kunt u ervan uitgaan dat deze waarde wordt overschreden.

 • Oplosmiddelen

  In lakken, lijmen en beitsen zitten onder andere oplosmiddelen. Er kunnen ook andere gevaarlijke stoffen in voorkomen. Lees daarvoor de veiligheidsinformatiebladen.

 • Isocyanaten

  Worden aangetroffen in producten zoals verf, coatings, schuimen, lijmen en vloerbedekking.

 • Dieselrook

  Dieselrook (officieel dieselmotoremissie- DME) ontstaat bij een motor die op diesel draait en bij machines met een verbrandingsmotor.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat. Het gaat om een korte beoordeling van de risico’s voordat u aan het werk gaat. De uitvoering van de analyse hoeft niet langer dan een minuut te duren. Het gaat erom dat u voordat u aan een taak begint, kort nadenkt over de risico’s en zorgt dat de juiste maatregelen zijn genomen om veilig te kunnen werken.

 • Vervang gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke stoffen

  Vaak wordt met bepaalde stoffen gewerkt, omdat dat in het verleden ook gebeurde. Stelt u zichzelf de vraag of ook andere, minder gevaarlijke stoffen mogelijk zijn. Daarmee voorkomt u risico’s bij de bron. Ga met uw leidinggevende in gesprek over minder schadelijke alternatieven.

 • Afscherming

  Machines waarbij houtstof vrijkomt, moeten waar mogelijk worden voorzien van een ombouw met afzuiging. Houd de deuren goed gesloten om te voorkomen dat houtstof in de lucht komt.

 • Afzuiging en ventilatie

  Controleer of afzuiging op machines en handgereedschappen is ingeschakeld en werkt. Let erop dat filters op tijd worden vervangen, zodat de afzuiging goed blijft functioneren.

  Zorg ervoor dat uw werkomgeving goed is geventileerd, zodat schonere lucht in de ruimte kan komen.

 • Werk voorzichtig

  Probeer niet teveel stof te maken.

  • Gebruik indien mogelijk afzuiging op uw gereedschap.
  • Als er gereedschap bestaat dat minder stof maakt, gebruik dat dan.
  • Als er elektrisch materieel beschikbaar is in plaats van materieel met een dieselmotor, gebruik dat dan.
 • Houd het schoon

  • Gebruik een industriële stofzuiger om de vloeren, muren en oppervlakken van stof te ontdoen. Gebruik geen bezem en geen perslucht, want hiermee wordt stof juist opnieuw de lucht ingeblazen.
  • Voorkom dat er stof op uw eigen kleding of in uw haar komt - draag een overall en hoofdbedekking.
  • Voorkom verspreiding. Kleed u in ieder geval om op het werk. Als u uw eigen kleding draagt, was deze regelmatig en laat deze op het werk - draag deze niet thuis.
 • Preventief medisch onderzoek

  Via uw werkgever kunt u een preventief medisch onderzoek (PMO) ondergaan. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Wij raden u aan een dokter (uw bedrijfsarts of anders uw huisarts) te raadplegen en te vertellen over uw klachten.

 • Andere stoffen

  Bij chemische stoffen hoort een Veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeleverd te worden. Daarop staat welke maatregelen u moet nemen als u met de stof werkt.


Meer informatie