Op de bouwplaats

Deze tekst is bedoeld voor bouwvakkers, steenbewerkers, houtbewerkers, schilders en steengroeve-arbeiders. U vindt hier informatie over risico’s op de werkplek die de longen kunnen beschadigen en advies over hoe u zich hiertegen kunt beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Hieronder vindt u een overzicht van stoffen waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen en die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van uw luchtwegen.

 • Kwartsstof

  Ontstaat als er wordt gewerkt met materialen die silica bevatten, zoals beton, mortel, natuursteen, zand en kunststeen.

 • Houtstof

  Ontstaat bij het bewerken van zachthout, hardhout en op hout gebaseerde producten zoals MDF en multiplex.

 • Dieselrook

  Dieselrook (officieel dieselmotoremissie) ontstaat bij een motor die op diesel draait. Een dieselmotor kan in groot handgereedschap zitten, in klein materieel zoals trilplaten en groot materiaal zoals graafkranen of een dieselaggregaat. Ook het verkeer is een belangrijke bron van dieselrook.

 • Asbest

  Een groep mineralen die vroeger veel in de bouw werd gebruikt. Als materiaal met asbest wordt verplaatst of beschadigd, kan stof met asbest vrijkomen en ingeademd worden.

 • Andere giftige stoffen

  Ontstaan bij het werken met materialen die weinig of geen silica bevatten. De meest gebruikelijke omvatten gips (bijvoorbeeld in gipsplaten), kalksteen, marmer en dolomiet, maar denk ook aan verfstof.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat. Dit kan bijvoorbeeld door een taak-risico-analyse (TRA) of een last minute risico-analyse (LMRA). Het gaat om een korte beoordeling van de risico’s voordat u aan het werk gaat. De uitvoering van de analyse hoeft niet langer dan een minuut te duren. Het gaat erom dat u voordat u aan een taak begint, kort nadenkt over de risico’s en zorgt dat de juiste maatregelen zijn genomen om veilig te kunnen werken. Neem ook deel aan toolbox-meetings.

 • Werk voorzichtig

  Probeer zo veel mogelijk te voorkomen dat er stof ontstaat bij het werk:

  • Gebruik indien mogelijk afzuigapparatuur op uw gereedschap.
  • Als er gereedschap bestaat dat minder stof maakt, gebruik dat dan.
  • Als er elektrisch materieel beschikbaar is in plaats van materieel met een dieselmotor, gebruik dat dan.
  • Gebruik water ter bevochtiging om zo stofwolken te verminderen.
 • Stofafzuiging

  Zorg voor stofafzuiging en controleer dat deze is ingeschakeld en werkt. Plaats de stofafzuiging zo dicht mogelijk bij de bron van het stof. Dit kan bijvoorbeeld op handgereedschap of door middel van puntafzuiging bij vaste werkplekken zoals zaagtafels.

 • Ventilatie

  Zorg ervoor dat uw werkomgeving goed is geventileerd, zodat schonere lucht in de ruimte kan komen.

 • Mondmaskers

  Een masker kan voorkomen dat u een werkgerelateerde longaandoening oploopt door het inademen van gevaarlijke stoffen. Daarbij is het van belang dat het masker goed past en van de juiste filters is voorzien voor de stof waar u mee werkt.

  Er zijn verschillende maskers in verschillende maten en uitvoeringen beschikbaar. Als u problemen heeft met het door uw werkgever ter beschikking gestelde masker, bespreek dan de mogelijkheden om een ander type masker te gebruiken. Moet u een masker dragen omdat er bijvoorbeeld geen stofafzuiging beschikbaar is? Ga dan in overleg met uw werkgever of preventiemedewerker. Uw werkgever moet eerst andere maatregelen treffen voordat hij u met een masker mag laten werken.

 • Houd het schoon

  • Gebruik een industriële stofzuiger om de vloeren, muren en spanten van stof te ontdoen. Gebruik geen bezem!
  • Voorkom dat er stof op uw eigen kleding of in uw haar komt - draag een overall en hoofdbedekking.
  • Als u uw eigen kleding draagt, was deze regelmatig en laat deze op het werk - draag deze niet thuis.
 • Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

  In de Arbowet is vastgelegd dat u regelmatig gebruik moet kunnen maken van een PAGO. Dit is een medisch onderzoek gericht op werkgerelateerde risico’s. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Ook kunt u op elk moment een gratis arbospreekuur aanvragen met uw bedrijfsarts. Heeft u twijfels of vragen? Raadpleeg dan uw bedrijfsarts en vertel hem of haar over uw klachten.

 • Andere stoffen

  Bij chemische stoffen hoort een Veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeleverd te worden. Daarop staat welke maatregelen u moet nemen als u met de stof werkt.


Meer informatie