Andere werkplekken

Deze tekst is bedoeld voor mensen die in andere gebieden werken. Ze bevat informatie over zaken op de werkplek die de longen kunnen beschadigen, en advies over hoe deze te beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Dit zijn enkele van de gevaren waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen.

 • Stof

  Inademen van stof en andere deeltjes van productieprocessen, bloem, granen, dieren, hout en baksteen.

 • Dampen

  Dampen van chemicaliën, verf en lijmen, productieprocessen, motoren en reinigingsmiddelen.

 • Bacteriën

  Sommige besmettelijke longziekten kunnen op de werkplek worden overgebracht, in het bijzonder als u werkt in de landbouw of met dieren, of in de gezondheids- of vrijetijdssector.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer een risicobeoordeling uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat.

 • Draag het goede masker

  Een masker kan verhinderen dat u een werkgerelateerde longaandoening oploopt door het inademen van gevaarlijke stoffen.

  Er zijn verschillende maskers in een reeks van maten en uitvoeringen beschikbaar, dus als u problemen heeft met het door uw werkgever ter beschikking gestelde masker moet u de mogelijkheden bespreken om een ander type masker te gebruiken.

 • Ventilatie

  Alle werkplekken hebben een adequate toevoer van frisse lucht nodig - maar als u zelfstandige bent, werkt u misschien niet in een omgeving met gecontroleerde ventilatie.

  Het gebruik van een stoflamp is een goedkope en effectieve manier om stof en mistwolken in uw werkomgeving te herkennen en helpt u vast te stellen of uw werkplek goed is geventileerd.

 • Preventief medisch onderzoek

  Via uw werkgever kunt u een preventief medisch onderzoek (PMO) ondergaan. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Wij raden u aan een dokter (zoals uw huisarts of bedrijfsarts) te raadplegen en te vertellen over uw klachten.

 • Bij het reinigen

  Controleer de ingrediënten in reinigingsmiddelen en voorkom het gebruik van producten die een risico vormen.

  Gebruik doekjes en geen spray, zodat u minder chemicaliën verspreidt in de lucht die u inademt.

  Volg instructies op het label voor veilig gebruik van chemicaliën.

 • Voorkom gebruik van schadelijke producten

  Onderzoek of de producten die u gebruikt vervangen kunnen worden door versies die minder schadelijk zijn voor de gezondheid.


Meer informatie