Andere werkplekken

Het kan zijn dat u op deze website geen factsheet aantreft voor uw werkgebied. Toch kunnen er ook in uw werk gezondheidsrisico’s bestaan. Deze factsheet bevat algemene informatie over zaken op de werkplek die de longen kunnen beschadigen en advies over hoe deze te beschermen.

Wat zijn de risico’s?

Hieronder vindt u een overzicht van stoffen waarmee u tijdens uw werk in contact kunt komen en die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van uw luchtwegen.

 • Fijnstof

  Inademen van stof en andere deeltjes van productieprocessen, bloem, granen, dieren, hout, beton en baksteen.

 • Dampen en gassen

  Dampen van chemicaliën, verf en lijmen, productieprocessen, motoren en reinigingsmiddelen. Aerosolen en sprays kunnen stoffen bevatten die de longen kunnen irriteren of beschadigen.

 • Bacteriën en virussen

  Sommige besmettelijke longziekten kunnen op de werkplek worden overgebracht, in het bijzonder als u werkt in de landbouw of met dieren, of in de gezondheids- of vrijetijdssector.

Roken is de grootste risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte) en longkanker

Als u rookt loopt u een veel hoger risico op het ontwikkelen van een longaandoening.

Gevolgen

Welke aandoeningen kunt u krijgen als gevolg van blootstelling aan stoffen in uw werk?

Hoe kunt u uzelf beschermen

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Blootstelling aan stoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt. U kunt uw werkgever of de preventiemedewerker binnen uw bedrijf om advies vragen.

Dit zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uzelf op het werk te beschermen.

 • Risicobeoordeling

  Voer vooraf een check uit om er zeker van te zijn dat u veilig en efficiënt te werk gaat. Het gaat om een korte beoordeling van de risico’s voordat u aan het werk gaat. Het gaat erom dat u voordat u aan een taak begint, kort nadenkt over de risico’s en zorgt dat de juiste maatregelen zijn genomen om veilig te kunnen werken.

 • Vervang gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke stoffen

  Vaak wordt met bepaalde stoffen gewerkt, omdat dat in het verleden ook gebeurde. Stelt u zichzelf de vraag of ook andere, minder gevaarlijke stoffen mogelijk zijn. Daarmee voorkomt u risico’s bij de bron. Ga met uw leidinggevende in gesprek over minder schadelijke alternatieven.

 • Ventilatie

  Alle werkplekken hebben een adequate toevoer van frisse lucht nodig - maar als u zelfstandige bent, werkt u misschien niet in een omgeving met gecontroleerde ventilatie. Zorg dan voor voldoende natuurlijke ventilatie.

 • Werk voorzichtig

  Probeer zo veel mogelijk te voorkomen dat er stof ontstaat bij het werk:

  • Gebruik indien mogelijk afzuigapparatuur op uw gereedschap.
  • Als er gereedschap bestaat dat minder stof maakt, gebruik dat dan.
  • Als er elektrisch materieel beschikbaar is in plaats van materieel met een dieselmotor, gebruik dat dan.
  • Gebruik water ter bevochtiging om zo stofwolken te verminderen.
 • Stofafzuiging

  Zorg voor stofafzuiging en controleer dat deze is ingeschakeld en werkt. Plaats de stofafzuiging zo dicht mogelijk bij de bron van het stof. Dit kan bijvoorbeeld op handgereedschap of door middel van puntafzuiging bij vaste werkplekken zoals zaagtafels.

 • Bij het schoonmaken

  • Controleer de ingrediënten in reinigingsmiddelen en voorkom het gebruik van producten die een risico vormen.
  • Gebruik doekjes en geen spray, zodat u minder chemicaliën verspreidt in de lucht die u inademt.
  • Volg instructies op het label voor veilig gebruik van chemicaliën.
 • Ademhalingsbescherming

  Een masker kan voorkomen dat u een werkgerelateerde longaandoening oploopt door het inademen van gevaarlijke stoffen. Daarbij is het van belang dat het masker goed past en de juiste filters heeft voor de stoffen waar u mee werkt.

  Er zijn verschillende maskers in een reeks van maten en uitvoeringen beschikbaar. Als u problemen heeft met het door uw werkgever ter beschikking gestelde masker, bespreek dan de mogelijkheden om een ander type masker te gebruiken.

 • PAGO of Preventief Medisch Onderzoek

  Via uw werkgever kunt u een Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) of preventief medisch onderzoek (PMO) ondergaan. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s. Ook kunt u altijd een arbospreekuur aanvragen met uw bedrijfsarts. Heeft u twijfels of vragen? Raadpleeg dan uw bedrijfsarts of huisarts en vertel hem of haar over uw klachten.

 • Andere stoffen

  Bij chemische stoffen hoort een Veiligheidsinformatieblad (VIB) meegeleverd te worden. Daarop staat welke maatregelen u moet nemen als u met de stof werkt.


Meer informatie